Biomasa

Več kakor žetev energije.

Poleg standardnih rastlin, kot so koruza, trava, zelena rž vedno bolj pridobivajo na veljavi alternative, kot so na primer sirek, prstasti trstikovec, Silphium perfoliatum in igniscum.  To rastočo raznovrstnost na poljih morajo kombajni in adapterji učinkovito predelati. CLAAS zato dela tesno skupaj s kmeti in izvajalci uslug - da bo tudi v prihodnosti možno sejati in žeti rastline, ki varčujejo z naravnimi viri in pokrivajo potrebe po hrani, krmi in energiji.

  • Specialna možnost uporabe.

    XERION je dorasel vsestranskim potrebam skozi vso leto. Zaslužnene za to so vse štiri enako velike pnevmatike, stalen štirikolesni pogon, tri nadgradne možnosti, brezstopenjski menjalnik in vrtljiva kabina, ki ne nudi le udobja ampak tudi veliko preglednost.

     

    Naraščajoča raznovrstnost.

    Sirek, široko razširjen v Italiji, Afriki in ZDA se uveljavlja tudi kot surovina za substrat za bioplin. Enako tudi silaža iz celih rastlin iz zelene rži ali mešanice rži, zimske grašice in krmne trave, preraščene s Silphio ali Szarvasi travo. To zahteva vsestranske in gospodarne možnosti uporabe strojev za spravilo krme.