Financiranje

LIZING FINANCIRANJE

Lizing je posebna oblika financiranja nakupa, pri katerem lizingodajalec kupi predmet lizinga po vaši izbiri in vam ga da v uporabo.

Lizing vam omogoča nakup ali najem vseh vrst kmetijske mehanizacije, ki jih potrebujete za delo na kmetiji ali v vašem podjetju, da bo delo opravljeno s sodobnimi in kvalitetnimi stroji.

Z ugodnim leasing financiranjem vam omogočimo delo z vrhunsko kmetijsko mehanizacijo, vi pa odplačujete, tako kot vam najbolj odgovarja glede na vašo dejavnost.

Je najbolj fleksibilna izbira financiranja. Prilagodimo se vašim potrebam in željam. Tako je mogoče izbirati med mesečnimi, polletnimi in letnimi obroki odplačevanja.

Postopek sklenitve je hiter, pregleden in preprost.

Za sklentev leasinga potrebujemo:
Podjetje:

 •  Kopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika
 •  Kopijo kartona deponiranih podpisov
 •  Bilanco stanja in izkaz poslovnega izzida za zadnji dve leti poslovanja


Samostojni podjetnik:

 •  Kopijo osebnega dokumenta
 •  Kopijo kartona deponiranih podpisov
 •  Bilanca stanja in izkaz poslovnega izzida za zadnji 2 leti poslovanja
 •  Bančni izpis o prometu na TRR oz. poslovnem računu za zadnjih 12 mesecev


Fizična oseba:

 •  Kopija osebnega dokumenta
 •  Davčna številka
 •  Podatek o TRR/OR
 •  Kopija plačilnih list za zadnje 3 mesece ali bančni izpis o prometu na TRR za zadnje 3 mesece.
 •  Izjava o politični izpostavljenosti (velja za tujce)


Kmetovalec:

 •  Kopija osebnega dokumenta
 •  Davčna številka
 •  Kopija odločbe o statusu kmeta ALI potrdilo o subvenciji
 •  Bančni izpis o prometu na TRR oz. Poslovnem računu za zadnjih 12 mesecev
 •  Kopija obvestila o katastrskem dohodku ALI prihodkih od prodaje ALI zemljiško knjižni izpisek.
   

            


Za več informacij kontaktirajte nas kontaktirajte preko e-Naslov info@agrosorsak.si ali na telefonsko številko +386 (0)2 8039 120.